MAATWERK VOOR IEDEREEN!

De ontwikkeling van het kind centraal! Keuzevrijheid voor ouders moet er blijven. Dus ja voor een samenwerking met onderwijs ten behoeve van de doorgaande ontwikkellijn maar nee als we de 0-4 jarigen  al richting het onderwijs duwen. Kinderopvang zorgt voor de ontwikkeling van het kind op sociaal emotioneel vlak, stimuleert en faciliteert en is daarbij kindvolgend. De kinderopvang is van grote toegevoegde waarde door haar specialisme en haar daarvoor speciaal opgeleide professionals. Kinderopvang is geen onderwijs en dat moet het ook niet worden. Formeel leren en informeel leren gaan hand in hand. De kinderopvang in zijn huidige vorm voldoet aan alle wensen en eisen en speelt in op de lokale behoeften van ouders. En draagt volop bij aan de ontwikkeling van het kind. Het SER rapport gunt ieder kind professionele kinderopvang en dat is fantastisch. Daarmee komt de inclusie en integratie verder opgang en krijgen alle kinderen op termijn een zelfde kans.  De vorming van integrale kindcentra is een vorm van kinderopvang, naast alle andere professionele opvangvormen. Het is fantastisch dat alle spelers de ontwikkeling van het kind centraal stellen en dat het SER rapport het ontwikkelrecht van 2-4 jarigen op 16 uur stelt. Het rapport van de taskforce gaat in haar stip op de horizon nog een stap verder, zonder pedagogische onderbouwing.

Wij pleiten voor een gelijk speelveld, het mogelijk maken van integrale kindcentra en eventuele obstakels wegnemen door aangepaste wetgeving, kan een bijdrage leveren. Het vijfpartijenakkoord biedt daar de ruimte voor, met behoud van het huidige stelsel van publieke en private elementen. De vijf partijen zijn erin geslaagd om deze ambitie gezamenlijk mogelijk te maken. Dat is pure winst, in het belang van iedereen.

Uiteindelijk gaat het er ons om dat je kan samenwerken op de inhoud en is de vorm ondergeschikt. Ondernemers in de kinderopvang blijven zich onderscheiden, en wij bundelen onze krachten.

‚ÄčKatinka Reuling, vice-voorzitter bestuur en voorzitter profit kamer
Eddy Brunekreeft, vice-voorzitter bestuur en voorzitter not-for- profit-kamer

 
 

Door:
05 april 2017