Onderzoek: Financiële ontwikkeling sector kinderopvang 2005-2020 

Onderzoek: Financiële ontwikkeling sector kinderopvang 2005-2020 

Wat zijn de effecten van de invoering van de Wet kinderopvang (2005), de groei van de sector in de jaren daarna (tot 2010), de economische crisis (2010-2014), het herstel van de sector in de jaren 2015 tot nu, en meest recent de gevolgen van Covid-19? In een kort onderzoek geeft het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang een meerjarenoverzicht van de financiële ontwikkeling van de sector.  

Sinds 1996 verzamelt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang jaarcijfers van kinderopvangorganisaties. Deze worden onder andere gebruikt bij de jaarlijkse sectorrapporten. Om een langer termijn beeld te krijgen, heeft het Waarborgfonds nu op basis van de huidige databestanden over een aantal jaren in de periode 2005 tot en met 2020 kengetallen berekend die de financiële ontwikkeling van de sector weerspiegelen.  

Download het rapport

Voor vragen naar aanleiding van dit rapport kun je contact opnemen met Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang via info@waarborgfondskinderopvang.nl

Ook dit jaar verzorgt het Waarborgfonds weer het sectorrapport kinderopvang. Jij kunt daaraan bijdragen door je jaarcijfers over 2021 aan te leveren bij het Waarborgfonds. Meer informatie vind je hier.  

Bron: Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang

Ondernemerschap