De Kinderopvang TALKshow laat zien hoe aantrekkelijk en divers het vak van pedagogisch professional is

De Kinderopvang TALKshow laat zien hoe aantrekkelijk en divers het vak van pedagogisch professional is

Vandaag, 8 maart, lanceren PPINK, BK, BMK en BOinK ‘de Kinderopvang TALKshow’. Gemaakt voor alle pedagogisch professionals, studenten en iedereen die een carrièreswitch richting de kinderopvang overweegt. In deze talkshow gaan tafelgasten met elkaar in gesprek over de mooie en uitdagende kanten van het vak. En over wat de sector kan doen om het beroep zo aantrekkelijk mogelijk te maken én te houden.

Kinderopvang is een vak
Een van de gasten aan tafel is Denise Rondeel. Zij won op 16 september 2021 de Verkiezing Pedagogisch Professional van het Jaar. Denise is met deze titel een jaar lang ambassadeur van het vak en strijdt in die rol voor meer erkenning. Kinderopvang is een vak en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Juist dat is volgens Denise wat het werken in de kinderopvang zo mooi en aantrekkelijk maakt. Denise: “Je bent heel belangrijk in een stukje levensweg van een kind, daar leg je de basis. En ik denk dat we daar juist de focus op moeten leggen, en niet op alle dingen die ‘moeten’.”

Ook ouders zitten in deze talkshow aan tafel. Zij zien de bijdrage van de pedagogisch professional aan de ontwikkeling van hun kind maar ook als iemand die hen kan ondersteunen in de opvoeding. Wanneer er wat speelt in de opvoeding, is het heel fijn als de pedagogisch professional dat vervolgens oppakt. Op dat moment kan je echt spreken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid waar het gaat om de opvoeding van je kind.

De kinderopvang als mini-samenleving
Het is heel belangrijk voor kinderen dat de kinderopvang een afspiegeling is van de maatschappij waarin ze opgroeien. Wie er op de groep staat en welke kinderen er in de groep zitten, telt. De kinderopvang is een mini-samenleving waar je met diversiteit in de meest brede zin te maken hebt. In de TALKshow komt dit onderwerp uitgebreid aan bod. Wat kan bijvoorbeeld de  opleiding betekenen om diversiteit te bevorderen en de kinderopvangbranche voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken? MBO-directeur Bert Veuger breekt een lans voor mannen in de kinderopvang: “Gun jezelf als organisaties meer mannen in de kinderopvang, maar gun ook de kinderen dat met name. Ook kleine kinderen hebben mannen nodig om op te groeien, als rolmodellen en voorbeelden”.

Aan tafel
Naast Denise Rondeel en Bert Veuger zitten aan tafel: Kirsten Nøhr (pedagoog en docent, over kinderopvang in Denemarken), Inge Verhagen (pedagogisch professional, over inclusieve
kinderopvang), Ivo Hougardy (clustermanager Montris, over mannen in de kinderopvang), Selma Özkan (directeur kindercentrum ‘t Nestje), Ilse Raasing (directeur Kinderopvang Waterland), Tineke Onink-Emde (bestuurder Kinderopvang Morgen) en Floor de Jong (ouder met een kind in de opvang en beleidsmedewerker BOinK).

Klik hier om de eerste aflevering: ‘Pedagogisch professional aan zet!’ te bekijken