Bewaarplicht ingetrokken

Bewaarplicht ingetrokken

SZW heeft aan de gezamenlijke branchepartijen aangegeven dat voorlopig wordt afgezien van de bewaarplicht voor houders. 

SZW wilde per 1 januari 2022 o.a. een VOG-bewaarplicht instellen voor alle medewerkers die in het afgelopen jaar uitdienst zijn gegaan of niet meer structureel aanwezig zijn op een locatie. Gastouderbureaus zouden overzichten moeten aanmaken van alle kinderen die bij een gastouder in het afgelopen jaar worden opgevangen. SZW is tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen draagvlak is om de voorgenomen bewaarplicht in te voeren. SZW wil wel met de sectorpartijen verder praten over hoe de sector om kan gaan met archivering en verbeteren van de administratie, los van een bewaarplicht.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft zich altijd verzet tegen de bewaarplicht en is zeer content met de intrekking. Doorvoeren van de bewaarplicht had zeker geleid tot een verzwaring van de toch al hoge administratieve last in de kinderopvang