Testen medewerkers: maak gebruik van de voorrangsroute GGD

28 juli 2021

Testen medewerkers: maak gebruik van de voorrangsroute GGD

Naar aanleiding van een aantal vragen van leden, mede door de opleving van het aantal positieve tests en bijbehorende bezettingsvraagstukken, hebben we kort op een rijtje gezet welke testmogelijkheden voor personeel er waren, en na 1 augustus nog overblijven. De ‘werkgeverstesten’ die via VNO-NCW zijn geregeld, zullen namelijk gaan stoppen. De door SZW verstrekte zelftesten zullen niet opnieuw geleverd worden.

Werkgeverstesten VNO-NCW
De werkgeverstesten via VNO-NCW waren een constructie waarbij bedrijven met inzet van een Arbodienst kosteloos gebruik konden maken van (commerciële) testaanbieders om hun personeel snel en efficiënt te testen. Binnen de kinderopvang werd hier beperkt gebruik van gemaakt. De afspraak die VNO-NCW voor deze constructie heeft gemaakt loopt 1 augustus af en wordt vooralsnog niet verlengd. Deze mogelijkheid vervalt dus op korte termijn.

Zelftesten via het ministerie van SZW
In mei is er vanuit het ministerie van SZW een pakket zelftesten uitgedeeld aan elke kinderopvangorganisatie en gastouder. Daarmee konden houders gemakkelijk, laagdrempelig en vooral ook zonder extra kosten het personeel snel een test laten afleggen, waardoor in de periode van hoge besmettingsaantallen en nog niet voldoende vaccinatiegraad snel de mogelijke bezetting op de groepen rondgemaakt kon worden.

Inmiddels zijn veel organisaties door hun zelftesten heen en we hebben al een aantal keer de vraag gekregen van leden of (en hoe) er nieuwe zelftesten komen vanuit het ministerie. Deze actie van het ministerie is een eenmalige actie om voldoende zelftesten te bieden tot begin juli wanneer naar verwachting het grootste deel van de volwassenen in Nederland gevaccineerd zouden zijn.

Bovendien was er destijds ook nog geen ruime beschikbaarheid van zelftesten, wat inmiddels wel het geval is. Zoals eerder gecommuniceerd is er geen mogelijkheid om de zelftesten bij te bestellen. Vanuit het ministerie zal dus ook geen nieuwe lichting zelftesten geleverd gaan worden. Mocht hier een verandering op zijn dan zullen wij altijd deze informatie delen via onze site.

Voorrangsroute GGD
Wat wel blijft bestaan, en waar we onze leden ook met klem adviseren gebruik van te maken, is de voorrangsroute die bij de GGD beschikbaar is voor kinderopvangpersoneel. Wij hebben daar in een eerder stadium documentatie beschikbaar voor gesteld (alleen voor onze leden, inloggen is dus vereist).

Er bereiken ons enkele geluiden dat deze voorrangsroute niet meer werkt/actief is. Mocht je daar tegenaan lopen, wil je ons dan een mail sturen naar informatie@kinderopvang.nl met daarin om welke locatie, plaats en GGD regio het gaat? Dan kunnen wij daarop actie ondernemen.

Belangrijk is om bij de GGD te informeren naar de mogelijkheid om sneltesten af te nemen, zodat personeel zo snel mogelijk de uitslag heeft en je zo kort mogelijk onzekerheid over de bezetting op de groep hebt.

Gerelateerde dossiers Coronavirus