Minder werkdruk door niet-groepsgebonden werk

16 juli 2021

Minder werkdruk door niet-groepsgebonden werk

De cao-partijen BK, BMK en CNV hechten groot belang aan het verlagen van werkdruk en het verhogen van het werkplezier. De partijen spannen zich hiervoor in vanwege het belang voor de kwaliteit van kinderopvang en het behoud van medewerkers in en voor de sector. Zorg voor kinderen vraagt ook om zorg voor medewerkers. BK, BMK en de CNV zijn continu in gesprek met elkaar om samen tot afspraken te komen die tot meer werkplezier en minder werkdruk moeten leiden.

Eén van de afspraken die cao-partijen hebben gemaakt om de werkdruk te verminderen is voldoende tijd vrij te maken voor niet-groepsgebonden werk. Hier zijn in de Cao Kinderopvang concrete afspraken over opgenomen. Cao-partijen constateren dat toepassing van deze afspraken in de praktijk tot vragen leidt. Dit is reden om de cao-afspraken toe te lichten, te verduidelijken en met voorbeelden inspiratie te bieden hoe hier in de praktijk invulling aan gegeven kan worden. Cao-partijen vertrouwen erop dat deze brochure de gewenste inspiratie en richting biedt. Voor alle verschillende soorten organisaties binnen de sector. Verscheidenheid vraagt maatwerk.

De brochure vormt géén onderdeel van de Cao Kinderopvang. De afspraken in de cao zijn leidend. Deze brochure biedt een handvat aan werkgevers en de medezeggenschap om met elkaar in goed overleg op ondernemingsniveau invulling te kunnen geven aan een regeling voor niet-groepsgebonden werk.

Lees de brochure hier.