Nieuwe versie protocol versie 9 juli 2021

09 juli 2021

Nieuwe versie protocol versie 9 juli 2021

Op donderdag 8 juli heeft het RIVM de handreiking neusverkouden kinderen en de handreiking voor bron- en contactonderzoek bij kinderen gewijzigd. Deze wijzigingen hebben ook invloed op de regels die gelden in de kinderopvang. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen in het protocol kinderopvang op een rijtje

 • Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar.
 • Voor kinderen die thuis moeten blijven als zij een huisgenoot met Covid-19 hebben of een nauw contact zijn van iemand met Covid-19, gelden uitzonderingen voor immuun beschouwde kinderen. Dit geldt voor kinderen die binnen de afgelopen 6 maanden een bevestigde SARS-Cov-2 infectie hebben doorgemaakt).
 • Voor personeelsleden en gastouders die als immuun worden beschouwd (zie kader hieronder voor de definitie)gelden een aantal uitzonderingen op de regels wanneer zij thuis moeten blijven of wanneer geadviseerd wordt om te testen.
 • Voor kinderen en volwassenen kan aan de hand van de QuarantaineCheck na thuiskomst uit het buitenland gekeken worden welke adviezen- of plichten er gelden t.a.v. een quarantaine.  Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl
 • Bij het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:
  • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF
  • 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie OF
  • COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Dit geldt in het kader van BCO voorlopig ook voor immuungecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermen effect blijkt te hebben.
Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet immuun beschouwd.

 

Gerelateerde dossiers Coronavirus