Onderwijs krijgt zelftesten, kinderopvang (voorlopig) in sommige gevallen

02 april 2021

Onderwijs krijgt zelftesten, kinderopvang (voorlopig) in sommige gevallen

Vanaf medio april krijgt het personeel van onder andere het basisonderwijs de mogelijkheid zichzelf – op vrijwillige basis – preventief op Corona te testen. Dit wordt door het ministerie van OCW gefaciliteerd. Voor personeel van kinderopvang geldt dit ook indien de opvang in hetzelfde gebouw als de school zit. Dat schrijft demissionair onderwijsminister Slob in zijn Kamerbrief van 1 april.

Sinds enige tijd pleiten wij voor het invoeren van zelftesten voor de kinderopvang. Wij hebben ingezet op zelftesten naar aanleiding van het gesprek met viroloog Jaap Goudsmit. In het gesprek vertelt Goudsmit o.a. dat waarschijnlijk meer kinderen besmet zullen raken door de nieuwe varianten van het Corona-virus en de opening van kinderopvang en basisscholen, maar dat volwassenen om hen heen in de meeste gevallen de bron van de besmettingen zijn. Het zou daarom goed zijn als de PM-ers en idealiter ook de ouders zichzelf zeer regelmatig zouden testen met een zelftest.

Naar aanleiding van het gesprek met Goudsmit zijn we direct met het ministerie van SZW in overleg gegaan om te bespreken of en hoe deze aanpak zou kunnen worden gerealiseerd. In het VK en in Oostenrijk is deze strategie recent ook ingezet. Wij blijven ons hiervoor inzetten en SZW verkend of het ook breder uitgerold kan worden naar de hele sector.

De eerdergenoemde Kamerbrief van Slob download je hier.

Gerelateerde dossiers Coronavirus