Webinar Corona en de maatregelen in de BSO

26 maart 2021

Webinar Corona en de maatregelen in de BSO

De ministeries van OCW en SZW hebben met de GGD donderdag 25 maart j.l. een webinar over corona en de maatregelen in het onderwijs en de BSO gepresenteerd.

Twee GGD-artsen (een jeugdarts en een arts infectieziektebestrijding) vertelden in heldere taal alles wat je wilt weten over zaken als de besmettelijkheid, de verspreiding, het verschil tussen isolatie en quarantaine, de verschillen tussen de testen, privacy en preventie. Alle maatregelen en wetenswaardigheden die benoemd worden gelden ook voor medewerkers en kinderen van de BSO. Praktische voorbeelden en vragen van de deelnemers aan het webinar worden door de artsen deskundig uitgewerkt. Het webinar is daarmee een bron van informatie voor iedereen die in de kinderopvang werkt.

Dit webinar is tot twee weken na de uitzenddatum terug te kijken via de website.

Gerelateerde dossiers Coronavirus