Noodopvang in de kerstvakantie

18 december 2020

Noodopvang in de kerstvakantie

Gedurende de kerstvakantie (21 december t/m 3 januari 2021) zijn de KDV's en de BSO's alleen geopend voor noodopvang voor ouders die werken in een cruciaalberoep. Deze ouders krijgen opvang conform hun reeds eerder gemaakte contractafspraken. We krijgen signalen dat een substantieel aantal locaties gesloten zijn tijdens (een deel van) de kerstvakantie. Ouders met een cruciaalberoep kunnen daardoor in de problemen komen met hun noodopvang. Indien deze situatie zich voordoet, doet de Brancheorganisatie Kinderopvang een dringend beroep op haar leden deze ouders te helpen. Ga in overleg met ouders en collega-ondernemers en probeer de noodopvang tijdelijk bij een andere kinderopvangorganisatie, die wel open is, onder te brengen. 

Gerelateerde dossiers Coronavirus