Input gevraagd van pedagogisch beleidsmedewerkers en/of pedagogisch medewerkers

24 augustus 2020

Input gevraagd van pedagogisch beleidsmedewerkers en/of pedagogisch medewerkers

Het Mulier Instituut doet onderzoek naar beweeggedrag en motorische vaardigheden bij 0-4 jarigen en heeft onze medewerking hiervoor gevraagd.

Onderdeel van het onderzoek is de vraag of motorische vaardigheden worden gemeten binnen kinderopvangorganisaties/door gastouders en zo ja, op welke manier. Welke meetinstrumenten worden hiervoor gebruikt en is men tevreden over de gebruikte meetinstrumenten?

De vragenlijst kan ingevuld worden door de pedagogisch beleidsmedewerker of een pedagogisch medewerker of door een gastouder of bemiddelingsmedewerker. Je kan hem natuurlijk als houder ook zelf invullen.  

Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Via deze link kan de vragenlijst ingevuld worden