Lever uw jaarcijfers over 2019 aan voor sectorinzicht!

29 mei 2020

Lever uw jaarcijfers over 2019 aan voor sectorinzicht!

Uw jaarcijfers: de basis voor inzicht en het bepalen van uw koers

Met uw jaarrekening legt u financiële verantwoording af aan externe partijen, zoals de Belastingdienst, uw financier en/of Kamer van Koophandel. Maar wat doet u eigenlijk zelf met de jaarrekening? Komt deze ongelezen in de kast te liggen of kan deze een positieve bijdrage leveren aan uw onderneming?

Met uw jaarrekening kunt u uw financiële positie vergelijken met voorgaande jaren. Is uw omzet gegroeid, of zijn uw kosten gestegen ten opzichten van het vorige jaar? Waarschijnlijk weet u zelf goed hoe u er voor staat, maar weet u ook hoe uw cijfers zich verhouden tot de branche gemiddelden? Inzicht in uw cijfers helpt om op uw omzet en kosten te sturen, een nieuwe strategie te bepalen en de bevestiging te krijgen dat u op de goede weg zit.

Ook dit jaar gaat het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang aan de slag met deze vraagstukken en maken we de financiële ontwikkeling van de sector inzichtelijk. U Helpt toch ook graag mee!
Lever hier uw jaarcijfers 2019 aan.

De gegevens en de jaarcijfers die u aanlevert over 2019, worden automatisch en anoniem verwerkt ten behoeve van het sectorrapport. Er blijven dan voor u enkel een paar korte vragen over om in te vullen. Op deze manier kost het u nauwelijks tijd!

NB: Elke vorm van jaarcijfers telt. Van klein tot groot en van een officieel jaarverslag tot een volledige uitdraai van uw balans en winst en verliesrekening met toelichting.

Benieuwd naar hoe het sectorrapport er uit ziet na het verwerken van alle jaarcijfers? Download hier het vorig jaar gepubliceerde sectorrapport met jaarcijfers over 2018.