Mogelijkheid om een voorschot van de subsidie Praktijkleren aan te vragen

11 mei 2020

Mogelijkheid om een voorschot van de subsidie Praktijkleren aan te vragen
#BKnieuws

Het loket voor de subsidieregeling praktijkleren opent in de vierde week van mei de mogelijkheid een voorschot aan te vragen voor de subsidie Praktijkleren.

Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen in al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Ook definitieve aanvraag indienen
U kunt alleen een voorschot aanvragen voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020. Door het voorschot alleen uit te keren over de periode waarin de begeleiding van de bbl-student al heeft plaatsgevonden,  is er minder risico op terugvordering. Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.

Erkend leerbedrijf
Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.

Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerde dossiers Coronavirus