Opvang kinderen van ouders ‘cruciale beroepen’

17 maart 2020

Opvang kinderen van ouders ‘cruciale beroepen’

Wij krijgen als Brancheorganisatie Kinderopvang signalen dat er regelmatig discussie plaatsvindt over de zogenaamde ‘cruciale beroepen’. Het belangrijkste uitgangspunt van de huidige maatregelen is: mensen in vitale sectoren van onze maatschappij moeten hun cruciale beroep uit kunnen blijven voeren.

In principe is de kinderopvang gesloten en we vragen ouders waarvan één van de ouders niet in een cruciaal beroep werkt de kinderen thuis op te vangen. Als dat echter echt niet lukt, dan moeten deze ouders beroep kunnen doen op de kinderopvang. Twee ouders in één gezin die een cruciaal beroep uitvoeren is dus geen harde eis.

Wij doen een dringend beroep op onze leden om bij te dragen aan de continuïteit van essentiële maatschappelijk functies en er alles aan te doen om ouders in vitale beroepen te ondersteunen met opvang voor hun kinderen. Dat betekent dat wij u vragen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van deze ouders.

Meer informatie hierover is terug te lezen in de Q&A van de Rijksoverheid.

Gerelateerde dossiers Coronavirus