Enquête Onderwijsstaking: ‘Wij laten ouders niet in de kou staan’

24 januari 2020

Enquête Onderwijsstaking: ‘Wij laten ouders niet in de kou staan’

Voor 30 en 31 januari a.s. heeft het onderwijs, voornamelijk vanwege het lerarentekort, een grote landelijke staking aangekondigd. Ook in de kinderopvang is de nood meer dan hoog wat betreft personeelstekorten. Wij waren daarom benieuwd of onze leden ook bij deze staking weer de ouders massaal te hulp konden en wilden schieten – zoals bij eerdere stakingen, of dat het personeelstekort ook in de kinderopvang de grenzen van wat mogelijk is heeft bereikt.

De resultaten van de enquête zijn duidelijk: twee op de drie kinderopvangorganisaties zeggen de dienstverlening aan ouders boven het maken van een statement te willen plaatsen, dit blijkt uit een representatieve peiling onder de ruim 900 leden van de BK. Toch ligt het één en ander wel iets genuanceerder dan alleen één cijfer. Uit de open vragen komt naar voren dat ook veel leden die de ouders willen helpen, dat alleen doen als het beschikbare personeelsbestand dat toelaat.

Veel van de organisaties die geen extra opvanguren aanbieden doen dat, zo blijkt uit de antwoorden, niet uit onwil, maar vooral om het huidige personeel niet nóg meer te belasten. Ook wordt een aantal keer de gemakzucht van het onderwijs genoemd: het wringt hier en daar dat er zo vanzelfsprekend naar de kinderopvang wordt gewezen voor een oplossing.

De algemene conclusie is dus: de kinderopvang staat voor dienstverlening, ook bij onderwijsstakingen, en laat ouders niet in de kou staan. Helaas, echter, heeft immiddels meer dan 30% de personele capaciteit niet meer. Daarmee wordt de kinderopvang als oplossing voor schoolbesturen met de handen in het haar wel steeds minder vanzelfsprekend.

Om de personeelstekorten in de Kinderopvang tegen te gaan is Kinderopvang Werkt!, het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang, waar de BK ook in zit, een grote campagne begonnen: Kinderopvang Dankzij Jou!

Het NOS Journaal presenteerde vanmorgen de resultaten van onze enquête onder onze leden over de Onderwijsstaking en het aanbieden van extra opvang op die dagen. Magda Heijtel, directeur BK, gaf toelichting bij deze resultaten in het NPO Radio 1 Journaal.