Personeelstekorten in de kinderopvang onder de loep

27 november 2019

Personeelstekorten in de kinderopvang onder de loep

Op 19 november j.l. kwamen er ongeveer 50 mensen uit de achterban van BK samen om zich te informeren en met elkaar te praten over de personeelstekorten en de arbeidsmarktsituatie waarmee de kinderopvang op dit moment te maken heeft.

Magda Heijtel, directeur BK opende de bijeenkomst. Zij zei dat naar haar mening de arbeidsmarktkrapte binnen de kinderopvang onderbelicht blijft en vertelde wat BK zoal doet om dit tegen te gaan.

In het eerste deel van de ochtend werd er vooral informatie gegeven door de collega’s van FCB, ons arbeidsmarktfonds. De resultaten van de verschillende onderzoeken naar de personeelstekorten in de kinderopvang én de oplossingen en mogelijkheden die werkgevers aangegeven hebben werden gepresenteerd.

De aanwezigen kregen een primeur: de eerste beelden zien van de arbeidsmarktcampagne werden getoond. Het doel van deze arbeidsmarktcampagne is het werken in de kinderopvang aantrekkelijk onder de aandacht te brengen bij de doelgroepen, zoals zij-instromers en toekomstige MBO studenten die een opleiding moeten kiezen.

Tenslotte kwamen de mogelijkheden die de CAO biedt voor het aantrekken van nieuwe medewerkers, zij-instromers, medewerkers in opleiding e.d. voorbij.

Werving en behoud van en tegengaan van werkdruk
De deelnemers hebben in rondetafelgesprekken met elkaar uitgewisseld welke ervaringen met en oplossingen voor men zoal had voor de werving nieuwe medewerkers en én het behoud van de zittende medewerkers en vermindering van hun werkdruk.

Zichtbaarheid van het probleem van de personeelstekorten: aanbevelingen voor BK
In de tweede ronde van de tafelgesprekken ging het over de vraag wat BK méér zou kunnen doen om het probleem van de personeelstekorten onder de aandacht te brengen, niet alleen bij de eigen achterban, maar ook daarbuiten:

Afsluiting door Magda Heijtel
Tenslotte sloot de directeur Magda Heijtel de bijeenkomst af door o.a. aan te geven wat zij in ieder geval meeneemt uit de opbrengsten van de tafelgesprekken.

Uit de evaluatie is gebleken dat alle aanwezigen de bijeenkomst positief hebben ervaren.

Ook nog dank aan de aanwezige medewerkers van de werkgeversservicepunten Rotterdam en Amsterdam en FCB namens Werkendleren, die in de pauze en na de bijeenkomst aanwezig waren om individuele vragen van de aanwezigen te beantwoorden.

Voor leden is een uitgebreid verslag van de bijeenkomst te lezen.