Extra aandacht gevraagd voor vleeswaren met mogelijke Listeria besmetting

07 oktober 2019

Extra aandacht gevraagd voor vleeswaren met mogelijke Listeria besmetting

Sinds afgelopen donderdag is er een grote recall gaande van vleeswaren van leverancier Offerman. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren steekproefsgewijs inspecties uit in het handelskanaal om te controleren of de tracering en het uit de handel halen van de mogelijk besmette vleeswaren goed verloopt. Bij 25% van de bezochte instellingen werden de betreffende vleeswaren nog aangetroffen.

De NVWA maakt zich ernstige zorgen vanwege deze resultaten, omdat bijvoorbeeld ook in de kinderopvang kwetsbare groepen verblijven die extra gevoelig zijn voor een eventuele besmetting met een Listeria-bron. Voorkomen moet worden dat zij deze producten consumeren.

We vragen uw aandacht voor alle plaatsen waar deze vleeswaren van Offerman bewaard kunnen worden. Een extra check op aanwezige vleeswaren en indien aanwezig, het verwijderen van vleeswaren van Offerman, is nodig bij deze doelgroep.

De NVWA inspecteurs voeren vandaag extra inspecties uit bij instellingen en nemen maatregelen wanneer producten van Offerman worden aangetroffen.