Rondetafelgesprek PE: ‘Van Kinderopvang word je niet rijk'

Rondetafelgesprek PE: ‘Van Kinderopvang word je niet rijk'

Donderdag vond het Rondetafelgesprek Private Equity in de Kinderopvang plaats in de Tweede Kamer. De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) was in dat gesprek vertegenwoordigd door voorzitter Felix Rottenberg en bijbehorende, verhelderende schetsbeelden. In dat Rondetafelgesprek heeft Rottenberg nog maar eens de nadruk gelegd op de kracht van onze toch nog jonge sector: diversiteit, duurzaamheid en innovatie.

In drie gespreksronden kwamen ‘experts’, daarna ‘betrokkenen’ en als laatste ‘belangenorganisaties’ waaronder de BK aan het woord om de vragen van Kamerleden te beantwoorden. Die Kamerleden, in fors getal aanwezig – en dat gebeurt lang niet altijd bij dit soort hoorzittingen of Algemeen Overleggen, namen vooral de rol van nieuwsgierig en kritisch toehoorder aan. Precies om die reden hebben wij ze voorzien van de schitterende schetsbeelden van De Beeldvormers, die ons verhaal in de kern illustreren. Daarmee is de kans veel groter dat het blijft hangen bij de Kamerleden, want position papers krijgen ze al genoeg.

(Tekst gaat verder onder de schetsbeelden)Kern van het betoog van de BK in het Rondetafelgesprek was dat non-profit en profit organisaties een versterkende werking op elkaar en op de sector in het algemeen hebben. Zij stimuleren elkaar te innoveren en te investeren in de ontwikkeling van het jonge kind, de ontwikkeling van het personeel, de kwaliteit van de opvang en de dienstverlening aan de ouders. De ouders die, door de inrichting van de sector, een enorme keuzevrijheid hebben: van zeer kleinschalige lokale kinderopvang en gastouderopvang tot juist een keuze voor een grote landelijke of regionale organisatie.

Tegelijkertijd hebben we bij de Kamerleden enkele hardnekkige misverstanden weggenomen: private equity in de kinderopvang groeit niet en neemt niet toe, kinderopvang is geen sector van de makkelijke, hoge rendementen: ‘van kinderopvang word je niet rijk’, alsdus Rottenberg. En we hebben nog maar eens benadrukt dat op basis van inspectierapporten van de GGD, er geen verband te leggen is tussen kwaliteit en rechtsvorm.

‘Wij zijn voor diversiteit van rechtsvormen en dus tegen een monopoliepositie van welke organisatievorm dan ook. We zijn tevreden met het huidige stelsel en de mogelijkheden die dit stelsel biedt voor de kinderopvangsector,’ sloot Rottenberg tenslotte af.

Politiek & Wetgeving Ondernemerschap