Twee onderzoeken peuteropvang

15 maart 2019

Twee onderzoeken peuteropvang

In de komende maanden worden er twee onderzoeken naar peuteropvang uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW.

Het gaat om de volgende onderzoeken:

  • Onderzoek naar gevolgen harmonisatie peuterspeelzaalwerk waaronder mogelijke vraaguitval. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Sardes.
  • De tweede meting voor de Monitor bereik voorschoolse voorzieningen. Uitvoerder van dit onderzoek is Buitenhek Management en Consult. Het is een vervolg op de nulmeting in 2017. 

Om een goed beeld te krijgen over de harmonisatie en het bereik in de voorschoolse voorzieningen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk organisaties de vragenlijsten invullen. Mocht je benaderd worden, dan wordt deelname op prijs gesteld.