‘Kinderopvang is haarlemmerolie in zorg en werk’

14 februari 2019

‘Kinderopvang is haarlemmerolie in zorg en werk’
‘Kinderopvang is de haarlemmerolie in de molen van de Nederlandse economie en samenleving,’ zo citeerde Magda Heijtel één van de leden bij de Algemene Ledenvergadering in Nieuwegein. Dat besef is nog meer versterkt in haar rol als directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Ze deelde haar observaties op de actualiteit, waar zij in haar rol ‘bovenop zit’ om zorg en werk van ouders nog beter te combineren.
 
Als voormalig directeur van kinderopvangorganisatie Impuls in Amsterdam, kent Heijtel de sector van binnenuit: ‘Met bijna 800.000 kinderen die gebruik maken van opvang, zijn wij als branche een onmisbare factor in de samenleving. Tegelijk hebben gastouders en opvangorganisaties van groot, middel tot en met klein, te maken met knelpunten in de praktijk en regelgeving.’
 
Wachtlijsten en deeltijdcultuur
Wachtlijsten zijn flink opgelopen en volop in het nieuws. Als sector wil je liefst voorzien deze toenemende vraag naar opvang. Tegelijk is te zien dat kinderen – al vele jaren – gemiddeld slechts 1,5 dag per week naar de opvang gaan. Dit neemt niet toe. En ouders van jonge kinderen werken gemiddeld 26 uur per week, veel minder dan in andere landen. ‘Hieruit blijkt ook dat de deeltijdcultuur Nederland niet makkelijk is te wijzigen,’ aldus Heijtel.
 
Nijpend personeelstekort
Vacatures en arbeidsmarkt is een tweede pijnpunt, zo duidde Heijtel. Er zijn rond 91.000 banen in de branche, waarvan op dit moment circa 4.600 niet zijn ingevuld. De vacaturegraad (het aantal vacatures per duizend arbeidsplaatsen in de sector) in de kinderopvang ligt nu op 51, net als in de bouw. ‘Daarmee is het actuele personeelstekort in de opvang veel hoger dan in het onderwijs met een vacaturegraad van 12,’ aldus Heijtel. Tegelijk zijn er in het verleden 25.000 mensen de sector uitgestroomd. ‘Daarom zetten we ons – ook in de lobby – vol in op het stimuleren regionale samenwerking, opleidingen en imago voor een stabielere personeelsinstroom.’ Ze verwees daarbij naar de campagne ‘het mooiste werk van de wereld’ en naar het UWV – waar cijfers over de instroombehoefte in de kinderopvang – veel te laag bleken. Dit is nu hersteld.
 
Knellende regelgeving
Ook rond maatregelen blijft veel te doen. Heijtel: ‘Regels en toezicht zijn nodig, maar we voelen dat het knelt op onderdelen.’ Toch moeten we constructief blijven werken aan oplossingen. En dat doen we. Om de gevolgen van de IKK-BKR inzichtelijk te maken, verschijnt eind april de praktijkmonitor. Zo maken we als BK duidelijk wat de impact is op de kosten en tarieven. Ook met de GGD heeft Heijtel bijna dagelijks contact over knelpunten zoals clustering van BSO’s, rekentool 7-jarigen en toepassing van de 33% regel voor BBL’ers die de inzet van stagiaires bij kleine organisatie bemoeilijkt. ‘Hierbij speelt ook interpretatie van regelgeving, waar we als BK bovenop zitten.’ 
 
Combi zorg en werk
Magda Heijtel benoemde de voortrekkersrol bij de Stint, waarin BK actief bijdraagt aan de herontwikkeling samen met andere partijen. ‘Daarnaast hebben we te maken met initiatieven en samenwerking met het onderwijs, de cao voor personeel en ook het verder verbeteren van de pedagogische kwaliteit.’ Dit alles maakt de combinatie van ‘zorg en werk’ tot het actuele thema van vandaag,’ verklaarde Heijtel. Daarbij duidde zij haar inzet om – samen met de leden – te komen tot een aangescherpte positie en krachtige rol van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 
 
Weer aan tafel in Den Haag
Aan het slot van de ALV werd de opschorting van het overleg met de ambtelijke top in Den Haag gememoreerd rond het IKK-BKR-dossier. Dat leidde tot een impasse, waarin veel is gebeurd en geleerd door alle betrokken partijen. Ondertussen is in persoonlijk overleg met diverse bewindslieden in Den Haag het pad geëffend om te komen tot hernieuwd overleg. Daarom zal de Brancheorganisatie Kinderopvang weer aan tafel gaan bij het Ministerie van SZW om haar invloed als belangrijkste vertegenwoordiger van de branche maximaal aan te wenden.
 
Een meer uitgebreid verslag van de ALV en een impressie van de lezing door Joyce Knappe, opvoedkundige, bedrijfsantropoloog en oprichter van Pro Parents, volgen binnenkort op de site voor leden.
Gerelateerde dossiers Ondernemerschap