Rens Raemakers (D66) op bezoek bij Plukkebol in Delft

24 juli 2018

Rens Raemakers (D66) op bezoek bij Plukkebol in Delft

Rens Raemakers (27 jaar) zit vanaf zijn 25e voor D66 in de Tweede Kamer, iets dat hij al graag wilde sinds hij 10 jaar oud was. Hij heeft onder andere Kinderopvang/kindregelingen, naast Curatieve zorg, Jeugdzorg, Participatiewet, Armoede- en schuldenbeleid in zijn portefeuille. Politieke ervaring deed hij al eerder op in gemeentelijke context, als gemeenteraadslid in Leudal te Limburg.

Maandag 23 juli kwam hij op bezoek bij Plukkebol, het bedrijf van Mark Siep, die onlangs benoemd is als bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Rens Raemakers is zeer geïnteresseerd in de kinderopvang en legt dan ook regelmatig werkbezoeken af. Deze keer wilde hij graag iets horen over de uitwerking van de BKR in de praktijk en de redenen waarom deze maatregel voor een groot aantal organisaties problemen oplevert.

Mark Siep kon aan de hand van de praktijk bij Plukkebol, waar gewerkt wordt met horizontale groepen, de redenen hiervoor duidelijk uitleggen. Doorstroming naar de volgende groepen, het nadeel van teveel PM'ers op de groep, het feit dat het niet aansluit bij het ritme van de baby’s (waarom die medewerkers op de groep als er vijf baby’s liggen te slapen), de moeite die het kost om deze medewerkers te vinden, etc. En uiteraard ook de financiële kant van de zaak, die als uiterste consequentie een vermindering van de toegankelijkheid van de kinderopvang met zich mee kan brengen.

Mark Siep pleitte er vooral voor dat er, naast de positieve effecten van zaken als een mentor voor ieder kind en de inzet van een pedagogisch coach, voldoende oog gehouden wordt voor de effecten van de opstapeling van regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn de BKR, het vierogenprincipe, de drie-uursregeling, het vaste gezichtencriterium en het soms nogal rigide toezicht hierop. Al deze regelgeving samen is organisatorisch heel lastig uit te voeren. Maar erger, het brengt met zich mee dat kinderopvangorganisaties niet meer de eigen professionele verantwoordelijkheid kunnen nemen om veilige en goede kinderopvang aan te bieden vanuit een eigen visie. Het heeft ook effect op de pedagogisch medewerkers, die niets liever doen dan inspelen op de behoeftes van de kinderen en de groep, maar zich geconfronteerd zien met regels zoals vaste pauzetijden. Dat heeft invloed op de manier waarop zij hun vak uitoefenen.

Rens Raemakers begreep aan de hand van de uitleg van Mark heel goed waar de schoen zou kunnen wringen. Ook in andere onderwerpen zoals VVE en het algemeen toegangsrecht voor peuters, IKC-vorming, de arbeidsmarkt en BBL-plekken was Rens Raemakers geïnteresseerd en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Het is fijn om te zien dat een Tweede Kamerlid zich zo goed laat informeren over de beroepspraktijk. Hij zal de opgedane kennis zeker gebruiken in de politieke gesprekken over de Kinderopvang, die na het zomerreces weer volop gevoerd gaan worden.

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving IKK