Geldigheid certificaten Kinder-EHBO

19 oktober 2017

Geldigheid certificaten Kinder-EHBO

Uit de vragen die bij de helpdesk binnen komen, blijkt dat er onduidelijkheid is over de geldigheid van EHBO-certificaten. Wettelijk is er geen termijn vastgelegd. De organisaties op de lijst van het Ministerie, die een erkend certificaat Kinder-EHBO af mogen geven, hanteren verschillende termijnen.

Aanbieders van een certificaat met een geldigheid van twee jaar zijn Oranje Kruis, NedCert, Stichting LPEV en Rode Kruis. Aanbieders van een certificaat met een geldigheid van één jaar zijn NIKTA en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

De geldigheidsduur staat altijd op het certificaat vermeld.

Na één resp. twee jaar moeten kennis en praktijk worden opgefrist. Bij een tweejarig certificaat zal dit veelal uitvoeriger zijn dan bij een eenjarig certificaat. Het is raadzaam de verschillen tussen de aanbieders te betrekken bij je keuze van een gecertificeerde aanbieder.

Gerelateerde dossiers IKK