Bijeenkomsten VVE en vluchtelingenpeuters

09 oktober 2017

Bijeenkomsten VVE en vluchtelingenpeuters

Het nieuwe Besluit basisvoorwaarden kwaliteit ve vraagt nogal wat van organisaties die voorschoolse educatie aanbieden. Er worden wettelijke eisen gesteld aan het taalniveau van beroepskrachten en de eisen aan ve-scholing en het opleidingsplan worden per 1 januari 2018 aangescherpt. Vanuit het Ondersteuningstraject vve, dat Brancheorganisatie Kinderopvang samen met SWN en BMK uitvoert, worden hierover dit najaar bijeenkomsten georganiseerd: twee voor organisaties in de G37 en G86 en vijf voor de kleinere gemeenten.

Een andere actuele kwestie is de opvang van vluchtelingenpeuters. Wij zien een belangrijke rol voor de peuteropvang in het bieden van een veilige en stimulerende omgeving voor deze peuters en hun ouders. Daarom combineren we dit thema met de vve-bijeenkomsten. U kunt zich inschrijven voor één van de twee thema’s of voor allebei.


Bijgaand treft u twee uitnodigingen aan: één voor aanbieders van voorschoolse educatie in de kleine gemeenten (G-overig) en een voor aanbieders van voorschoolse educatie in de grote gemeenten (G37 en G86). In de uitnodigingen vindt u meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden.

Klik hier om u aan te melden voor één van de bijeenkomsten. (De aanmeldingen gaan via Social Werk Nederland)

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie