Ontwerpbesluit Akkoord IKK naar de Kamer

21 maart 2017

Op 10 maart jl. is het ontwerpbesluit aangaande het Akkoord IKK door de Minister aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In deze Algemene Maatregel van Bestuur wordt het Akkoord IKK verder uitgewerkt.

Klik hier voor het ontwerpbesluit.