Verschenen in Staatsblad: wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

02 november 2016

Op 19 oktober jongstleden is in het Staatsblad het Beluit van 5 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens, de verhoging van de toeslagenpercentages in de eerste kindtabel en de maximale toeslagenpercentages in de tweede kindtabel, de verhoging van de vaste voet, de verhoging en indexering van de maximum uurprijzen en het gedurende zes kalendermaanden behouden van aanspraak op kinderopvangtoeslag bij werkloos worden in het berekeningsjaar 2017 gepubliceerd.

Lees meer