Factsheet financiƫle kengetallen kinderopvang

28 oktober 2016

Als bijlage treft u de Factsheet financiële kengetallen kinderopvang aan: een beknopte weergave van de gemiddelde financiële positie van de kinderopvangsector per 31 december 2015. De resultaten zijn gebaseerd op de jaarcijfers van 161 kinderopvangorganisaties. We hopen dat u de resultaten met belangstelling leest en zult verspreiden onder uw leden. Het document is ook online te vinden.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK zet zich sinds jaar en dag in voor transparantie van de bedrijfsvoering in de kinderopvang. Tot 2011 met behulp van het Sectorrapport Kinderopvang - analyse, ondernemerspanel, ouderenquête - en daarna, ook samen met de Brancheorganisatie, via de Benchmark Kinderopvang. Aangezien hiervoor in 2016 geen kostendekking was, is het aantal deelnemers dit jaar bijna de helft minder dan in 2013 t/m 2015. Mede in het licht van de invoering van directe financiering vanaf 2019/2020, zouden we graag met de brancheorganisaties, ouderverenigingen en SZW in gesprek gaan over de vraag hoe transparantie over de bedrijfsvoering een structurele invulling zou kunnen krijgen in deze sector.

Kennisdag Grip op Kwaliteit

De bouwopgave voor kinderopvang en onderwijs staat weer volop in de belangstelling. Opdrachtgevers vragen om gezonde, duurzame en betaalbare gebouwen ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe realiseer je dergelijke toekomstbestendige gebouwen? Wat zijn daarbij de ervaringen, trends en ontwikkelingen? Dit komt allemaal aan bod tijdens de (vierde) Kennisdag Grip op Kwaliteit van Ruimte-OK. We organiseren deze middag op 29 november 2016, samen met de gemeente Rotterdam, Onderwijsstad 2016-2017. De locatie is VO-school De Passie, Ulaanbaatarplein 6 in Rotterdam.

Het programma duurt van 12 – 17:30 uur en draait om het uitwisselen van praktijkervaringen door collega’s uit de kinderopvang, het onderwijs en van gemeenten.

 Plenair:

  • - Wethouder Hugo de Jonge, welkomstwoord
  • - Prins Carlos de Bourbon de Parme over verduurzaming van onze samenleving

 Werk- en deelsessies:

  • - Financiële kengetallen kinderopvang 2015 – wat betekent dit voor u? (door Ruimte-OK)
  • - Energie audits (EED) in de kinderopvang (door RVO)
  • - Andere schooltijden – hoe doorloop je het proces? (door Ruimte-OK expert Jan Littink)
  • - Maatschappelijke impact kinderopvang meten (door KIND)
  • - Slim ingericht – flexibel gebouw in gebruik (door Fiona Vos)