Gastouders onder de loep

20 oktober 2016

Gastouders onder de loep

De GGD GHOR, gemeenten en de Belastingdienst hebben gezamenlijk 77 gastouderbureaus onderzocht. Eind vorige week presenteerden ze hun conclusies in het rapport 'Toezicht versterken door samenwerken'. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat sommige gastouderbureaus hun wettelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gastouderopvang niet zo nauw nemen, en misbruik maken van kinderopvangtoeslag.  Uit het onderzoek blijkt dat  gastouderbureaus die hun administratie niet op orde hebben dit niet altijd met opzet doen. Vaak is het ook onwetendheid van een houder. Daarom is het van belang dat er betere voorlichting aan houders wordt gegeven zodat overtredingen op de kwaliteitseisen en oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag kunnen worden voorkomen.