Landelijk Rapport toezicht en handhaving kinderopvang 2015

17 oktober 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 oktober jl. het rapport toezicht en handhaving kinderopvang 2015 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Ook stuurde hij de bijlage 'Niet handhaven, verklaarbaar?' mee.

Het eerste rapport beschrijft hoe gemeenten in 2015 het toezicht op en de handhaving van de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen hebben uitgevoerd. Het gaat om informatie die van belang kan zijn bij de (verdere) verbetering van de kwaliteit van toezicht op de kinderopvang. Het tweede rapport is de uitkomst van het thema-onderzoek naar de beslissing niet te handhaven door gemeenten dat de Inspectie van het Onderwijs mede op het verwoek van de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft uitgevoerd.  U kunt beide rapportages lezen op www.onderwijsinspectie.nl Klik op de hoofdpagina door naar Actueel.