Toelichting flexibiliteit en inzetbaarheid

09 augustus 2016

Toelichting flexibiliteit en inzetbaarheid

Cao partijen betrokken bij de Cao Kinderopvang vinden een goede balans tussen flexibele arbeidsovereenkomsten en de beschikbaarheid van de medewerkers van belang. De Wet werk en zekerheid en de jaarurensystematiek van de CAO Kinderopvang bieden hiervoor kaders. Met de toelichting wordt beoogd deze kaders te verduidelijken.

De brochure flexibiliteit en inzetbaarheid (inclusief een toelichting op de jaarurensystematiek) is te vinden op onze website of door hier te klikken.