Vooraankondiging VVE-bijeenkomsten voor overige gemeenten.

21 juli 2016

Vooraankondiging VVE-bijeenkomsten voor overige gemeenten.

Vanuit het ondersteuningstraject VVE gaat Brancheorganisatie Kinderopvang in samenwerking met Sociaal Werk Nederland in het najaar van 2016 een aantal (regio)bijeenkomsten voor gesubsidieerde VVE kinderopvang- en peuterspeelzaallocaties binnen de overige gemeenten (niet zijnde G37 of G86-gemeenten) organiseren.

Ook voor VVE-medewerkers werkzaam op een gesubsidieerde kinderopvang- of peuterspeelzaallocatie én binnen de overige gemeenten gaan de verhoogde taaleisen 3F gelden. Hiermee wordt vanaf 2017 een start gemaakt. De VVE-medewerkers werkzaam op deze locaties dienen dan vanaf 2017 getoetst en geschoold te moeten worden om te voldoen aan taalniveau 3F.

Voor het realiseren van taalniveau 3F bij VVE-medewerkers binnen deze gemeenten komt in 2017 en 2018 jaarlijks €4,7 miljoen beschikbaar. Met dit budget kunnen die gemeenten samen met de kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisaties voor de verhoging van het taalniveau van pedagogisch medewerkers gaan zorgen.

Tijdens de bijeenkomsten zullen wij onder andere ingaan op de verhoging van het taalniveau voor medewerkers, het proces van de taaltoets en het vervolgtraject via een opleiding.

Binnenkort wordt u uitgebreid geïnformeerd over de bijeenkomsten en zal de inschrijving hiervoor van start gaan.

 

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie