Nieuwe voorzitter en nieuw bestuur voor de brancheorganisatie!

09 juni 2016

Nieuwe voorzitter en nieuw bestuur voor de brancheorganisatie!

Een leven lang leren begint bij kinderopvang
Felix Rottenberg voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang

Op haar ledenvergadering van 9 juni 2016 hebben de leden van de brancheorganisatie Kinderopvang Felix Rottenberg gekozen als nieuwe voorzitter van de brancheorganisatie. Ook werd in dezelfde vergadering een nieuw bestuur gekozen.

De brancheorganisatie Kinderopvang zal onder bestuurlijke leiding van Rottenberg intensief investeren in samenwerking met partijen als BOinK, Voor Werkende Ouders, de SER, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland (voorheen MO-Groep), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de VNG. Verder geeft Brancheorganisatie Kinderopvang de komende periode prioriteit aan het belang van een leven lang leren dat begint bij de kinderopvang. De ontwikkeling van het kind van 0 tot 6 is de basis voor een generatie die de vaardigheden heeft die passen bij de 21ste eeuw. Ook daarom moet overheid blijven investeren in een stabiele organisatie van kinderopvang. Hierdoor kunnen ouders niet alleen vertrouwen op de vanzelfsprekendheid van kinderopvang, zij kunnen daarmee zelf volwaardig meedoen op de arbeidsmarkt.

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Eddy Brunekreeft (KION Kinderopvang), Katinka Reuling (Partou), Magda Heijtel (Impuls Kinderopvang), Esther Zijl (Forte Kinderopvang), Jeroen Nusteling (SDK Kinderopvang), Jacob Boskma (SWK groep) en Carlien Langelaan (Gastouderbureau Kroostopvang). Voormalig vice-voorzitter Jelmer Kruyt heeft zich niet herkiesbaar gesteld omdat hij zich volledig wil vrijmaken voor zijn eigen organisatie.

Met de nieuwe voorzitter en het zojuist gekozen bestuur ondersteunt de brancheorganisatie haar leden bij alle ontwikkelingen die komen kijken bij kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.