Kinderopvang vandaag in de media

24 mei 2016

Vandaag besteedt de media opnieuw aandacht aan het voornemen van BOinK om aangifte te doen tegen de Amsterdamse crèche 24/7 Kids. Vanochtend staat een artikel in de Volkskrant en vanavond besteedt Brandpunt er aandacht aan (NPO2 20.30 uur). Gisteren heeft Jelmer Kruyt namens de brancheorganisatie reeds uitgesproken dat deze situatie in de eerste plaats heel vervelend is voor alle betrokkenen. “Als ouder moet je ervan uit kunnen gaan dat je kind in een veilige omgeving wordt opgevangen. Ik kan me goed voorstellen dat gedupeerde partijen zich bij de rechter melden”, aldus Jelmer. Gelukkig komen de excessen zoals bij 24/7 Kids zelden of nooit voor, dit zijn de uitzonderingen, de rotte appels die uit de mand gehaald moeten worden.

In een schriftelijke reactie op Brandpunt heeft het bestuur van de brancheorganisatie laten weten dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang de afgelopen jaren sectorbreed is gestegen. Dat komt ook terug in het recente SEO-onderzoek ‘De waarde van kinderopvang’. En hoogleraar Fukkink verwees onlangs nog naar de wetenschappelijke peilingen waaruit blijkt dat kinderopvang voldoende emotionele veiligheid biedt en de pedagogische kwaliteit van de dagopvang gestegen is. Dat neemt niet weg dat er altijd ondernemers kunnen zijn die zich niet aan de regels houden, die moeten daarop worden aangepakt.

In de reactie laat het bestuur vervolgens weten dat we in Nederland een uitgebreid en goed werkend systeem van toezicht en handhaving hebben in de kinderopvang. Zogenaamde ‘rotte appels’ worden er uit gepikt en hun activiteiten kunnen met adequate middelen worden gestopt. Wanneer de GGD tekortkomingen constateert kan de GGD aan de gemeente adviseren om over te gaan tot handhaving. De gemeente moet aan de hand daarvan een eigen oordeel vormen. Dit leidt in de praktijk in het overgrote deel van de gevallen tot gedegen en zorgvuldige beslissingen van handhavers. In acute noodgevallen kan de GGD zelfstandig tot onmiddellijke sluiting overgaan.

Tot slot is genoemd dat de sector kinderopvang in veel opzichten vooroploopt, bijvoorbeeld met continue screening van alle medewerkers op wetsovertredingen. Tevens is de verwachting dat met het Nieuwe Toezicht het systeem van toezicht en handhaving verder wordt geoptimaliseerd. In dit nieuwe kwaliteitskader - dat samen met het ministerie van SZW en andere betrokken partijen wordt ontwikkeld -  komt naar verwachting meer ruimte voor de visie van de ondernemer en er wordt toegewerkt naar een kwaliteitstoets met daarbij een andere vorm van toezicht. Zo kan het zijn dat een inspecteur zijn of haar pedagogische achtergrond gebruikt om een houder te adviseren. Er ontstaat zo meer een inhoudelijke dialoog, waarbij houder en inspecteur elkaar vinden in een gezamenlijk doel, namelijk de beste kinderopvang in het belang van kinderen.