VNO-NCW: Groen Investeringsfonds moet economie verduurzamen

12 mei 2016

VNO-NCW: Groen Investeringsfonds moet economie verduurzamen

VNO-NCW wil dat Nederland forse stappen zet voor een volledige omslag naar een duurzame economie. Daarvoor bepleit VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer de opzet van een Groen Investeringsfonds. Ook voor de kinderopvangsector is investeren in duurzaamheid relevant.

Nieuwe initiatieven voor grote investeringen
Met het toenemende belang van verduurzaming is dit ook voor de kinderopvangsector relevant, bijvoorbeeld bij duurzame huisvesting. Dat vergt de komende jaren grote investeringen, in alle sectoren van de economie. Mede daarom hebben de Vereniging Christelijke Kinderopvang Nederland (VCKN) en Brancheorganisatie Kinderopvang onlangs besloten verder te gaan met de oprichting van een kredietunie voor de sector en de uitwerking van alternatieven voor de financiering van investeringen.

Groen Investeringsfonds onderdeel van toekomstvisie VNO-NCW en MKB-Nederland
Investeringen in duurzaamheid zijn in de regel  kapitaalintensief en hebben een lange terugverdientijd. Daarom moet er een volgens VNO-NCW een groen investeringsfonds komen, om private lange termijn investeringen te faciliteren. Zo kan met publiek geld de drempel om te investeren omlaag en worden de risico’s kleiner. Het voorstel is onderdeel van de nieuwe toekomstvisie voor groei die VNO-NCW en MKB-Nederland zullen lanceren in de aanloop naar de verkiezingen.

Snelle omslag betekent forse investeringen in alle sectoren
De Klimaatafspraken in Parijs onderstrepen de noodzaak van een snelle omslag, aldus VNO-NCW. Om de komende decennia een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening te realiseren zijn enorme investeringen nodig, in alle sectoren van de economie. Investeringen in duurzame energiebronnen, in de industrie, in mobiliteit en vervoer en in de gebouwde omgeving.