Kamervragen & analyse tarieven kinderopvang

06 januari 2016

RTL Nieuws meldde zondag 3 januari dat kinderopvang, ondanks de hogere kinderopvangtoeslag, dit jaar honderden euro’s duurder wordt. Dit naar aanleiding van berekeningen van BOinK, waaruit zou blijken dat veel kinderopvangorganisaties een hogere uurprijs rekenen dan het maximumbedrag waarover ouders toeslag krijgen. Brancheorganisatie Kinderopvang pleitte maandag al voor een reële uurprijsvergoeding. Inmiddels heeft Tweede Kamerlid Yücel (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan minister Asscher en analyseerde bureau Buitenhek de tariefontwikkelingen van de afgelopen tien jaar.

Het Kamerlid vraagt onder meer of de minister de duurdere kinderopvang een zorgelijke ontwikkeling vindt voor de toegankelijkheid van de kinderopvang voor alle (werkende) ouders en hun kinderen. Ook vraagt zij de minister om een inventarisatie te maken van de prijsstijgingen per 2016.
Lees de Kamervragen.

Kans op hogere kosten voor zeer kleine groep
Advies- en onderzoeksbureau Buitenhek & Management analyseerde de tariefontwikkelingen in de kinderopvang in de afgelopen tien jaar. Hieruit blijkt dat de tariefontwikkeling in zowel de dagopvang als de BSO sinds 2005 een vrij consistent beeld geeft. De ontwikkeling van het toeslagtarief blijft achter door de bezuinigingen op de standaard indexering van het toeslagtarief in de periode 2009-2012. Dat heeft ertoe geleid dat het merendeel van het opvangaanbod niet meer bekostigd kan worden door het toeslagtarief. Dat geldt in mindere mate voor de dagopvang en veel sterker voor de buitenschoolse opvang. De beperkte indexering van het toeslagtarief in 2016 zal - in vergelijking met 2015 - slechts voor een zeer kleine en specifieke groep huishoudens leiden tot hogere kosten (max 5% van de huishoudens).

De volledige analyse vindt u op http://buitenhek.nl/10-jaar-tariefontwikkeling-kinderopvang-in-nederland.