Wetswijzigingen positie ouders 1 januari 2016

Vanaf 1 januari start de Geschillencommissie Kinderopvang met daarbij het Klachtenloket kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit loket is voor alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen en ouders te bereiken voor informatie, advies, klachten en geschilafhandeling. De brief die de SGC heeft gestuurd is te vinden in het dossier Adviesrecht ouders en klachtrecht.

Aanpassen algemene voorwaarden
In de brief staat dat uw Algemene voorwaarden moeten worden aangepast aan de hand van de wijziging. Als lid van de brancheorganisatie hoeft hier zelf niets voor te doen: de Algemene Voorwaarden Kinderopvang, AVK, zullen worden aangepast aan de wijzigingen. We brengen u op de hoogte zodra deze gereed zijn.

Aansluitbijdrage
In de brief is tevens een staffel opgenomen waarmee u kunt zien wat uw bijdrage wordt. In deze staffel is helaas de rekenwijze voor de gastouder niet opgenomen. Voor de gastouderopvang worden de kosten aan de hand van het aantal gastouders berekend. Waar u in de staffel ‘aantal geregistreerde kindplaatsen‘ leest, kunt u ‘aantal geregistreerde gastouders‘ lezen.
We krijgen signalen dat de aansluitkosten aanzienlijk meer zijn dan nu wordt betaald. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft destijds dringend gepleit voor de berekening op basis van FTE. Helaas heeft het ministerie anders besloten, waardoor de berekening is op basis van het aantal kindplaatsen. Wij hebben er steeds uitdrukkelijk voor gepleit dat de kosten over het algemeen niet zouden toenemen. Mocht u beduidend meer moeten gaan betalen, dan kunt u dit melden via helpdesk@kinderopvang.nl
Uw signalen gebruiken we voor de evaluatie die volgend jaar zal plaatsvinden.

Meer informatie
De brief van de SGC kunt u vinden in het dossier Adviesrecht ouders en klachtrecht. In het dossier vindt u tevens alle ondersteuning die we voor u hebben ontwikkeld, zoals het modelreglement oudercommissie, interne klachtenregeling, model adviesrecht pedagogisch beleid en een overzicht van alle wijzigingen ten opzichte van nu. Bij ‘nieuws’ vindt u de verschillende nieuwsberichten die we over de wijzigingen hebben gepubliceerd.