Budget gemeenten toezicht en handhaving kinderopvang te laag

27 november 2015

De vergoeding voor gemeenten in het Gemeentefonds voor de kosten van toezicht en handhaving voor kinderopvang is naar schatting 7½ tot 14½ miljoen te laag. Een deel van de gemeenten vult een tekort aan met de heffing van leges.

Dit staat in de brief van Minister Asscher aan de Tweede Kamer over  de evaluatie van het gemeentelijke toezicht en handhaving. Gemeenten ontvangen via het Gemeentefonds een budget voor hun kosten voor toezicht door de GGD en de eigen kosten voor handhaving. In 2011 spraken Rijksoverheid en VNG af dat hiervoor 29,9 miljoen euro in het Gemeentefonds beschikbaar moest zijn. Uit onderzoek door bureau Cebeon in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat de uitgaven van gemeenten aanzienlijk hoger liggen.

De kosten voor het toezicht door GGD’en wordt geschat op landelijk 23,5 miljoen euro. De kosten van handhaving zijn geschat op basis van een steekproef onder gemeenten, en komen op 14 tot 21 miljoen euro. Daarmee is het budget 7,5 tot 14,5 miljoen euro  lager dan de kosten.

Ruim een derde van de gemeenten vult dit gat tussen budget en kosten op door de heffing van leges. De bedragen van deze leges lopen sterk uiteen en lopen tot bedragen van ruim 2.000 euro. Leges vormen hiermee een grote financiële belasting voor de kinderopvangsector. Brancheorganisatie Kinderopvang brengt dit probleem al langere tijd onder de aandacht bij politici en beleidsmakers. Kinderopvangorganisaties brengen dit onderwerp door middel van lokale lobby al langere tijd onder de aandacht bij gemeenten.

Brancheorganisatie Kinderopvang vindt dat de kinderopvangsector niet moet opdraaien voor het feit dat er te weinig budget is voor toezicht en handhaving door gemeenten. Leges moeten zoveel mogelijk worden beperkt om te zorgen dat organisaties kunnen blijven investeren in daar waar het uiteindelijk om draait: de zorg voor en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

De brief van Minister Asscher en het onderzoek van Cebeon vindt u ook in het dossier Toezicht en Handhaving.

Gerelateerde dossiers Toezicht en handhaving