Directe financiering: sector gehoord, eerste zorgen opgepakt

Directe financiering: sector gehoord, eerste zorgen opgepakt

Minister Asscher heeft de Kamer ingelicht over  de voortgang in het plan voor directe financiering. Brancheorganisatie Kinderopvang  ziet dat de minister de zorgen en de inbreng van de sector serieus oppakt. Met betrokkenheid van ondernemers, uitstel van de invoering  en oplossingen voor zorgen. Toch blijft er ook zorg over het plan. Over onder meer het debiteurenrisico voor ondernemers, lastenverzwaring en de grote ICT-afhankelijkheid van het plan. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang in een brief aan de Tweede Kamer.

De invoering van het plan is niet meer voor januari 2018 voorzien. De minister gaat nu een geleidelijke invoering vanaf 2018 of invoering in 2019 onderzoeken. Ook zal voor ondernemers facturering vooraf mogelijk blijven. Erkenning van de complexiteit van het plan zien we in de inschakeling van verschillende organisaties die moeten gaan adviseren over ICT, invoering en fraude.

Zorgpunten
We zien hierin dat de inbreng van ondernemers effect heeft. Als sector worden wij goed betrokken. We dragen zoveel mogelijk oplossingen aan en blijven alert op geuite zorgpunten. In de bijeenkomsten van ministerie en DUO is ruimte voor de zorgpunten van ondernemers.

Voor andere zorgpunten van ondernemers is nog geen duidelijkheid of oplossing. Onder andere over de liquiditeitspositie van ondernemingen, juridische en financiële aspecten, het debiteurenbeheer en het debiteurenrisico, transitiefaciliteiten en hogere administratieve lasten voor ondernemers. Hiervoor zullen wij de aandacht blijven vragen.

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft de bevindingen bij de brief van minister Asscher met een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Dit met het oog op de begrotingsbehandeling van SZW de komende week in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft in reactie op de brief van de minister besloten dat er begin 2016 een algemeen overleg over het plan voor de wijziging van de financiering van de kinderopvang zal worden gehouden. In september organiseerde de Tweede Kamer al een rondetafelgesprek over het plan.

Lees de voortgangsbrief van minister Asscher aan de Tweede Kamer en onze reactie op deze brief.