Themabijeenkomst kwaliteit VE en de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker-VOL

Themabijeenkomst kwaliteit VE en de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker-VOL

Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe maatregel in de voorschoolse educatie (VE) van kracht: er wordt een norm gesteld aan het aantal uren dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE wordt ingezet. In de themabijeenkomst van 2 december doe je ideeën op hoe gemeenten en VE-aanbieders samen uitvoering kunnen geven aan kwaliteitsverbetering in de VE door een beredeneerde inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

De online bijeenkomst is voor beleidsambtenaren van gemeenten en pedagogisch management/staf van VE-organisaties. De bijeenkomst vindt plaats op  2 december van 09.00-10.30 uur. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Het programma vind je hier.
Er hebben zich inmiddels ruim 120 deelnemers aangemeld. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk

Meer informatie over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE vind je in de Handreiking Werken aan kwaliteit in de VE.

Voor- en Vroegschoolse Educatie