Inzet middelen Nationaal Programma Onderwijs voor de voorschoolse periode

Inzet middelen Nationaal Programma Onderwijs voor de voorschoolse periode

Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. De middelen kunnen ook ingezet worden voor de voorschoolse periode.

Behalve dat de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s VE verlengd is (zie ons nieuwsbericht hierover), krijgen ook gemeenten financiële middelen die ingezet kunnen worden in de voorschoolse periode. Gemeenten hebben ook een belangrijke rol in de verbreding van de aanpak op scholen en in het bevorderen van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, waaronder de kinderopvang.

Voor meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs, de rol van de gemeenten en de mogelijkheden voor de kinderopvang, zie ons bericht van 9 juni.

Een overzicht van bestedingsdoelen voor de gemeenten vind je hier. Alle informatie over het Nationaal Programma Onderwijs is te vinden op NPOnderwijs.nl

Voor- en Vroegschoolse Educatie