Internetconsultatie meertalige dagopvang

Internetconsultatie meertalige dagopvang

Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken. Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang staat nu online voor de openbare internetconsultatie. Tot en met 31 januari 2023 kan er gereageerd worden op de internetconsultatie. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetswijziging is 1 januari 2024.

De afgelopen jaren hebben een aantal organisaties geëxperimenteerd met meertalige dagopvang. Na afloop hiervan heeft het kabinet besloten om meertalige dagopvang wettelijk te regelen. Via het wetsvoorstel wordt het mogelijk om dagopvang – voor maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd – in het Duits, Engels of Frans aan te bieden. Op deze manier worden kinderen op jonge leeftijd al vaardig in meerdere talen.

Bij organisaties die aan het experiment hebben meegedaan is er sprake van een overbruggingsperiode om door te gaan met meertalige opvang totdat de wetswijziging in werking treedt.

Nadere voorwaarden voor de meertalige dagopvang worden uitgewerkt in het besluit en de regeling. Het betreft onder andere de taaleisen aan personeel en eisen ten aanzien van het pedagogisch beleidsplan. Uitgangspunt hierbij is dat de administratieve lasten voor de kindercentra zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Lees hier het wetsvoorstel, de toelichting en de beantwoorde IAK-vragen.

Reageer tot 31 januari 2023 op de internetconsultatie
Maak vooral gebruik van de consultatie om jouw reactie/ mening over de wijziging te geven. Hier kan je reageren.