Definitieve beschikking GOAB 2021 en voorlopige beschikking GOAB 2022

Definitieve beschikking GOAB 2021 en voorlopige beschikking GOAB 2022

Onlangs hebben gemeenten de definitieve beschikking 2021 en voorlopige beschikking 2022 met betrekking tot het GOAB-budget ontvangen. Het GOAB-budget wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de achterstandsscores van de gemeenten twee en drie jaar eerder.

De lijst met de bedragen per gemeente vind je hier.

Voor- en Vroegschoolse Educatie