Hoe moet je als werkgever omgaan met medewerkers die hun vakantie willen verzetten omdat hun reis is geannuleerd vanwege het coronavirus?

Wanneer de vakantie conform de wens van de medewerker is vastgesteld, moet de medewerker in beginsel ook daadwerkelijk in de betreffende periode vakantie opnemen. De wet voorziet alleen in een wijzigingsmogelijkheid voor de werkgever bij bijzondere omstandigheden. De medewerker heeft dit recht dus niet. Dit zou anders zijn als de werkgever de aanvraag nog niet had goedgekeurd.
Mocht de medewerker wegens onvoorziene omstandigheden die data willen wijzigen, dan moet hij overleggen met zijn werkgever. De werkgever heeft de verplichting zich hierin als goed werkgever te gedragen.

De nu geldende maatregelen rond het coronavirus zijn onvoorzien. De werkgever kan het verschuiven van de vakantie daarom niet zomaar weigeren. Belangrijk is dat er maatafspraken worden gemaakt waarbij zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de medewerker en de werkgever de mogelijkheid krijgt de organisatie draaiend te houden.

Verder vinden wij het wel verdedigbaar dat de werkgever niet akkoord gaat met massale vakantieopname in een beperkte periode in bijvoorbeeld de tweede helft van het jaar. Dit gelet op zwaarwegende belangen/gewichtige redenen van de werkgever rond de bedrijfsvoering en personeelsbezetting. Ook de medewerker dient zich immers als goed werknemer te gedragen.

Wanneer de medewerker ondanks de annulering van de reis toch verlof wil opnemen, dan kan dat natuurlijk altijd. De vakantieperiode hoeft dan uiteraard niet verschoven te worden.