Bredere toegankelijkheid kinderopvang

Toegang voor alle kinderen 0-4 voor 2 dagen
De kinderopvang draagt bij aan een toekomstgerichte ontwikkeling van kinderen en biedt de mogelijkheid aan ouders zich te ontplooien in werk of anderszins. Alle kinderen verdienen het om naar de kinderopvang en de gastouderopvang te mogen, ook kinderen van ouders die geen betaald werk hebben. We zijn daarbij voorstander van een goed doordachte aanpak met een soort ingroeimodel. We willen immers de kwaliteit hoog houden en voorkomen dat er lange wachtlijsten ontstaan waardoor de toegankelijkheid in de praktijk beperkt wordt. We stellen daarom voor het loslaten van de arbeidseis in eerste instantie in te regelen voor 2 dagen per week en 52 weken per jaar, om te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan waardoor de toegankelijkheid in de praktijk wordt beperkt. In navolgende kabinetten kan de toegang verder worden verbreed naar meer dagen en naar oudere kinderen.

Vergroten aantrekkelijkheid en professionalisering aanbod 4-12
De opvang voor kinderen van 4-12 speelt een belangrijke rol in de talentontwikkeling – de 21st century skills – van kinderen. Om de BSO de rol te geven in de talentonwikkeling van jonge kinderen die ze verdient en het onderwijs te ontlasten zijn er in eerste instantie vooral praktische maatregelen nodig: wijziging van de schooltijden (5 gelijke dagen model) zodat er meer tijd komt voor de BSO, verhogen van het toeslagtarief en in rekening mogen brengen van de voorbereidingstijd, mogelijk maken dat talenten uit sectoren als kunst, cultuur en dans makkelijker aan de slag kunnen op de BSO, en (financiële) stimulansen voor de professionalisering van het aanbod”.

Toegang tot naschoolse opvang voor kinderen in kwetsbare situaties
Kinderen die in de voorschoolse periode een VVE- of SMI indicatie hebben gekregen (of hadden kunnen krijgen) krijgen al meteen in deze regeringsperiode recht op 2 dagen naschoolse opvang. Voor deze specifieke groep vervalt de arbeidseis. De naschoolse opvang waar zij gebruik van maken doet mee aan een professionaliseringsprogramma.