De prijs die jongeren betalen is wel erg hoog

De prijs die jongeren betalen is wel erg hoog
#WijvanBK

Na een moeizame week waarbij we tot in het weekend bezig waren om de aandacht te vestigen op de noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, en een grote inspanning van alle betrokkenen zijn we deze week weer open gegaan. De kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar helemaal, en de BSO in combinatie met de gedeeltelijke openstelling van scholen. De openstelling is goed verlopen. Complimenten aan jullie allemaal! Er is (wederom) ontzettend hard gewerkt, de 1,5 meter protocollen zijn goed doordacht en goed gecommuniceerd, er is veel inzet gevraagd van medewerkers, er zijn creatieve oplossingen bedacht. De kinderopvang heeft wederom laten zien waartoe zij in staat is!

Veel ouders zullen reikhalzend hebben uitgekeken naar de verlichting die de opening moest bieden. Want dat was toch nadrukkelijk een van de doelen van de openstelling. De druk op werkende ouders is altijd al hoog, maar was de afgelopen 8 weken door het thuisonderwijs nog eens extra verhoogd.

Voor veel ouders die werken en daarom gebruik maken van de opvang, biedt de huidige situatie echter nog geen verlichting. In veel gevallen, zo horen wij, is zelfs het tegendeel het geval. Omdat dagopvang, schooldagen, bso en werkdagen nu niet meer naadloos op elkaar aansluiten ontstaat een onrustige situatie met weinig structuur voor kinderen en ouders. Omdat de leraren nu weer de hele dag voor de klas staan - ook al is die maar voor de helft gevuld – is er van echt thuisonderwijs vaak geen sprake meer, het is nu huiswerk geworden. Dat vraagt nog steeds veel van ouders, die ondertussen ook meer druk ervaren vanuit hun werkgever. Die druk zal alleen maar toenemen als meer sectoren hun deuren (gelukkig!) weer kunnen openen.

Als ouders druk ervaren, heeft dat direct gevolgen voor kinderen. De prijs die jongeren moeten betalen in deze crisis, wordt zo langzamerhand wel erg hoog.

Zij missen nu al wekenlang onderwijs, en de onderwijsinspectie concludeerde deze week dat er reden is tot zorg. Het onderwijs op afstand is met name een probleem voor groepen die al een achterstand hebben. Maar hier blijft het niet bij. De impact op kinderen en jongeren is veel breder dan dat. Voor kwetsbare kinderen, die in een nare thuissituatie verkeren, die hun ‘escape’ moeten missen en het waarschijnlijk nog veel heftiger hebben dan voorheen. Maar ook voor kinderen die het thuis goed hebben. Zij missen het contact met hun leraar of coach, met hun leeftijdsgenoten. Eindexamenleerlingen en achtstegroepers kunnen hun school niet goed afsluiten en maken straks na de zomervakantie een rare start. Jongeren voor wie sociaal contact essentieel is in hun ontwikkeling staan met lege handen.

Felix en ik hebben de afgelopen twee dagen intensief gelobbyd rondom het kabinet om de noodzaak van een volledige opening van scholen en bso’s onder de aandacht te brengen. Uiteraard doen we dat weer in nauwe samenwerking met onze partners BMK en BOink en hebben we veel baat bij de inzet van VNO-NCW én van onze leden. We zijn voorzichtig optimistisch over de kans op positieve besluitvorming.

Emmeline Bijlsma
Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang

 

Door:
15 mei 2020