Enquête 'Financiële Gezondheid Medewerkers'

Enquête 'Financiële Gezondheid Medewerkers'

In samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, SchuldenlabNL en Deloitte wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar de financiële gezondheid van medewerkers.
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate en effecten van schulden bij werknemers. De financiële weerbaarheid van werknemers kan een grote impact hebben op hun fysieke en mentale gezondheid, het ervaren van geluk en dus ook het leveren van goede prestaties op het werk.

Ook worden de knelpunten en uitdagingen onderzocht die werkgevers ervaren in het aanpakken van financiële problemen onder personeel. Verder wordt gekeken naar de rol die werkgevers mogelijk kunnen spelen in de aanpak van financiële problemen onder werknemers. De vier organisaties hopen uit het onderzoek ook handvatten voor werkgevers te destilleren waarmee zij de financiële gezondheid van hun medewerkers kunnen bevorderen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld tijdens een congres op 23 juni.

Om een goed totaalbeeld te kunnen krijgen, is het van belang dat werkgevers uit zoveel mogelijk bedrijven en sectoren de enquête invullen. Wij vragen daarom vriendelijk om de enquête in te vullen. Het invullen van de enquête neemt niet meer dan 10 minuten tijd in beslag. De financiële gezondheid van onze medewerkers is een breed maatschappelijk belang. Juist nu, in deze tijd van oplopende inflatie.

Klik hier voor deelname aan de enquête.
De enquête kan ook anoniem ingevuld worden.