Werkbezoek op locaties Rijke Schooldag: wie kunnen we benaderen?

Werkbezoek op locaties Rijke Schooldag: wie kunnen we benaderen?

Ambtenaren en MT-leden van de ministeries van OCW/SZW willen de komende tijd een aantal werkbezoeken aan lopende verlengde schooldagprojecten afleggen. Zo krijgen ze meer gevoel bij de dagelijkse praktijk en dit gaat helpen om het project Rijke Schooldag verder vorm te geven.

Zit je als BK-lid in een lokale coalitie en heb je een locatie opgegeven voor het Voorloperstraject Rijke Schooldag?
En sta je open voor een werkbezoek?

Mail/bel ons en we geven het door aan het ministerie.