Nieuwe brochure jaarurensystematiek

Nieuwe brochure jaarurensystematiek

In kinderopvang is behoefte aan flexibiliteit. Als werkgever heb je op sommige momenten heel veel werk voor je medewerkers en op andere momenten juist minder. Soms moeten medewerkers extra werken omdat collega’s ziek zijn. De jaarurensystematiek (JUS) geeft je bij het maken van je roosters meer mogelijkheden om met deze situaties om te gaan. 

Met de JUS werken medewerkers niet elke week hetzelfde aantal uur. Je kunt daarin variëren. In de cao staan de regels van de (JUS) beschreven. Maar hoe voer je die nu precies uit? En hoe zorg je dat je medewerkers er ook achter staan? In de nieuwe brochure van "Kinderopvang werkt!" lees je een verdere toelichting op de cao-regels. Ook vind je tips die je helpen bij een soepele invoering.

Download hier de brochure.

Arbeidszaken & Cao