Wijzigingen quarantainebeleid corona - 26 januari 2022

Wijzigingen quarantainebeleid corona - 26 januari 2022

Dinsdag 25 januari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen.

Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:
Het quarantaineadvies voor kinderen komt te vervallen

 • Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
 • Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij zelf (milde) klachten hebben, het advies om te testen.
 • Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.
 • Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Uitzondering quarantaineadvies volwassenen

 • Eerder heeft het kabinet al bekend gemaakt dat de volgende groepen volwassenen zijn uitgezonderd van quarantaine:
  • Personen die langer dan een week geleden hun booster vaccinatie hebben gekregen én geen klachten hebben;
  • Personen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona, hersteld zijn én geen klachten hebben;
  • Personen die na 1 januari positief zijn getest op corona, hersteld zijn én geen klachten hebben.
 • Voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten die niet onder deze uitzonderingen vallen kunnen werkgevers en werknemers samen een uitzondering maken als dit essentieel is voor de continuïteit van de opvang. Denk daarbij aan situaties waarbij er geen vervanger beschikbaar is en groepen anders gesloten moeten worden.
 • Werkgevers en werknemers maken samen afspraken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn in hun specifieke situatie. Aan welke voorwaarden werkgevers en werknemers moeten voldoen en voor het maken van deze afspraken is meer informatie beschikbaar op deze pagina van de Rijksoverheid.

Via de Quarantaine Check COVID-19 kan je per situatie nagaan of er een quarantaineadvies geldt.
 

Protocol kinderopvang
Bovenstaande wijzingen verwerkt het RIVM in de richtlijnen. Omdat het ‘protocol kinderopvang’ een vertaling is van de richtlijnen van het RIVM, wordt de nieuwe versie van het protocol in de loop van deze week gepubliceerd als het RIVM de wijzigingen heeft verwerkt.
 

Overige informatie
Bekijk hier de meest actuele informatie en maatregelen over corona en kinderopvang op Rijksoverheid.nl.

Coronavirus