Inspectieonderzoeken GGD op locatie blijven mogelijk

Inspectieonderzoeken GGD op locatie blijven mogelijk

De Rijksoverheid heeft per 13-11-21 een verscherping van de algemene coronamaatregelen aangekondigd. GGD GHOR Nederland adviseert GGD regio's om het toezicht op de voorzieningen van de kinderopvang ondanks de verscherping, op de reguliere wijze te blijven uitvoeren.

Het advies van GGD GHOR is, dat het uitgangspunt van een inspectieonderzoek bij een voorziening voor kinderopvang en gastouderopvang nog steeds door middel van een fysiek locatiebezoek plaatsvindt, mits dit naar oordeel van de toezichthouder veilig en verantwoord is in verband met de volksgezondheid en de eigen gezondheid. Zo moet het houden van 1,5 meter afstand en volgen van de hygiënemaatregelen op de locatie mogelijk zijn en wordt bij gezondheidsklachten uiteraard van een bezoek afgezien.

Voor de jaarlijkse onderzoeken bij gastouderbureaus is het uitgangspunt dat deze zonder locatiebezoek plaatsvinden, tenzij een locatiebezoek noodzakelijk is voor een onderbouwd oordeel over de kwaliteit. Reden hiervoor is dat de noodzaak om op een gastouderbureau fysiek aanwezig te zijn minder is.

Coronavirus