Symposium Regel Ruimte voor Kinderopvang

Symposium Regel Ruimte voor Kinderopvang

De Gemeente en de GGD Amsterdam organiseren in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang, Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK het symposium Regelruimte voor Kinderopvang op 29 november 2021 in Theater de Krakeling in Amsterdam. Een unieke samenwerking tussen handhavers, toezichthouders, branchepartijen en oudervertegenwoordigers.  
In Nederland werken we met elkaar aan een kwalitatief hoogstaande kinderopvang en veelal met succes. We zoeken hierbij naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. De wet- en regelgeving helpt hierbij, maar belemmert ook regelmatig. Daarover gaan we graag met een aantal stakeholders in gesprek. In dit symposium reflecteren we op het stelsel, belichten we knelpunten en presenteren we gezamenlijk oplossingsvoorstellen om de kwaliteit verder te verhogen.

Door de coronamaatregelen hebben we het aantal genodigden sterk moeten beperken. We beraden ons nog op de mogelijkheden om de inhoud en de resultaten van het symposium met iedereen te delen. We laten jullie dit zo spoedig mogelijk weten!

Toezicht en handhaving